Σεμινάριο «Τεχνολογία σκυροδέματος -Επισκευές» 2023